| < Luty 2019 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
czwartek, 29 października 2009

Znaczek Przewodnicki

Sama myśl, stworzenia znaczka przewodnickiego nurtowała Zarząd Koła Przewodników od roku 1968, gdy 25 przewodników ukończyło III Kurs Przewodnicki na teren woj. łódzkiego. Po tym kursie zarząd koła chciał zakupić znaczki  przewodników nizinnych. Okazało się, że cały nakład znaczków został wyczerpany i nie pomogły żadne znajomości, aby zaopatrzeń koło w takie symbole. W związku ze zbliżającym się jubileuszem dziesięciolecia, utworzył się komitet organizacyjny jubileuszu. Podczas spotkania Eligiusz Pietrucha  zgłosił się na do realizacji planu powstania znaczka. Realizacja planu trwała prawie rok. Na papierze powstawały liczne projekty, które pokazywano na zebraniach zarządu i poddawano po dyskusję. Dyskusja zazwyczaj znaczyła, że projekt należy zmienić. W końcu przedstawiono projekt znaczka, który na trwałe wpisał się w historię Łowicza i Ziemi Łowickiej – Księstwa Łowickiego. Podczas jednej z rozmów, przewodnicy doszli do wniosku, iż historycznie Kiernozia, Walewice, Nieborów, Głowno do Księstwa nie należały. Pomimo tego faktu były to miejsca do których przewodnicy jeździli z wycieczkami dlatego też ostatecznie  na znaczku ukazano trwałe symbole Łowicza i Powiatu Łowickiego. Pierwszy model znaczka wykonano na sklejce o wymiarach 30X30 i namalowany był farbami plakatowymi. Na okrąglej tarczy, na niebieskim tle wytoczono napis „Przewodnik Turystyczny”, na dole „Łowicz” Pośrodku na zielone tło równiny naniesiono żółte kontury granic Powiatu Łowickiego. Pośrodku poziomo napisane duże litery „PTTK”. Nad litera P po lewej stronie umieszczono herb Miasta Łowicza z pelikanami na czerwonym tle w pobliżu litery K, na dole gmerk Jana Michałowicza z Urzędowa. Gmerk był toczony na niebieskim tle. Artysta ten w Łowiczu pracował w 1580 roku, a jego mecenasem był jeden z najbardziej światłych arcybiskupów Jakub Uchański.  Gmerk to znak kamieniarstwa Jana Michałowicza z Urzędowa. U niego tym symbolem był krzyż, kątownica i dłuto kamieniarskie. Znak ten zawsze wzbudzał duże zainteresowanie na szlakach turystycznych. Wykonany model na sklejce poddany został kolejnej transformacji przez łowickiego plastyka p. Mariana Kępkę tak, aby mógł trafić do zakładu grawerskiego. Pierwszy znaczek przewodnicki wykonany był w Pruszkowie. Zastosowano na nim technikę nakładania farby. Był znaczkiem mało trwałym. Po paru latach farba odpadała płatami od matrycy. Pierwsza seria znaczków liczyła 50 sztuk. Otrzymało je 30 przewodników oraz rozdano kilka znaczków zbieraczom. Znaczki otrzymali: prof. Stanisław Lorenc, dr Jan Wegner, przedstawiciele wydziału Kultury i Turystyki z Łodzi oraz prezes Wojewódzkiego Zarządu PTTK z Łodzi.

tekst: Krzysztof  M. Wiśniewski.

  

Zapraszamy w szeregi Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego!!!

 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest stowarzyszeniem skupiającym turystów, którzy zrzeszają się w celu uprawiania turystyki i krajoznawstwa oraz swój czas, siły i umiejętności poświęcają pracy społecznej w Towarzystwie. W Towarzystwie zrzeszonych jest około 60 tysięcy członków zwyczajnych PTTK opłacających regularnie składkę członkowską.

Jak zapisać się do PTTK?

W pierwszej kolejności należy się zapoznać ze Statutem PTTK oraz z "Kartą praw i obowiązków członka PTTK". Potem należy odnaleźć oddział PTTK, który najbardziej odpowiada naszym zainteresowaniom turystycznym. Może być to oddział środowiskowy (akademicki, przewodnicki, przy danym zakładzie itp.) bądź terenowy (w naszym mieście, dzielnicy itp.). Następnie trzeba udać się do siedziby tego oddziału, aby opłacić składkę. Pamiętać należy, że duża część oddziałów spotyka się tylko w określone dni tygodnia i najczęściej popołudniami.

Przy sobie powinieneś mieć dowolny dokument potwierdzający Twoją tożsamość, dwa zdjęcia formatu 30x40 mm oraz gotówkę na składkę członkowską i wpisowe. W oddziale koledzy mogą zaproponować przynależność do określonego koła bądź klubu - warto się ich poradzić i wybrać koło/klub najbardziej nam odpowiadający. Po trwających kilkanaście minut formalnościach polegających na wypełnieniu deklaracji członkowskiej oraz wypisaniu przez kolegów z oddziału legitymacji staniesz się członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Kto może być członkiem PTTK?

Szczegółowo określa to art. 12 Statutu PTTK.

Członkiem zwyczajnym PTTK może być:

 1. obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych;
 2. niepełnoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
 3. małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.

Młodzież szkolna może być zrzeszana w szkolnych kołach krajoznawczo-turystycznych PTTK co nie ogranicza jej prawa do zrzeszania się w innych kołach i klubach PTTK - jednostkach organizacyjnych oddziałów PTTK.

Członkostwo zwyczajne w PTTK powstaje przez złożenie pisemnej deklaracji i przyjęcie w poczet członków przez zarząd koła, klubu lub oddziału PTTK.

Do czego będę miał prawo jako członek PTTK?

Prawa członków PTTK reguluje art. 13 Statutu PTTK.

Członek zwyczajny PTTK ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz PTTK;
 2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK;
 3. brać udział w działalności oraz korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Główny;
 4. nosić odznakę organizacyjną PTTK.

Dodatkowo członkom PTTK przysługują rabaty PTTK zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego nr 109/XV/2003 w sprawie rabatu handlowego PTTK.

Jakie będę miał obowiązki jako członek PTTK?

Obowiązki członków reguluje art. 14 Statutu PTTK.

Członek zwyczajny PTTK jest obowiązany:

 1. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz PTTK;
 2. uczestniczyć w działalności PTTK;
 3. reprezentować godnie imię turysty polskiego;
 4. regularnie opłacać składkę członkowską.

Szczegółowo prawa i obowiązki członka PTTK na podstawie art. 15 Statutu PTTK określa "Karta praw i obowiązków członka PTTK" stanowiąca załącznik do Uchwały Zarządu Głównego PTTK nr 164/XIV/2001 z dnia 23 czerwca 2001 roku.

Kto ustala wysokość składki i ile ona wynosi?

Wysokość podstawowej rocznej składki PTTK uchwala Zarząd Główny PTTK na podstawie art. 30 pkt 2 ust. 2 Statutu PTTK.

Wysokość składki i wpisowego w roku 2007 reguluje Uchwała Zarządu Głównego PTTK nr 114/XVI/2006 z 22 października 2006. (Zarządzenie Nr 3/2006 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z 22 października 2006 roku w sprawie realizacji uchwały ZG PTTK Nr 114/XVI/2006 z 22.10.2006 roku dotyczącej wysokości składek członkowskich PTTK za rok 2007 oraz wysokości wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2007)

Uchwała ta wprowadza następujące kwoty:

 • 28 zł - składka normalna
 • 14 zł - składka ulgowa

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej są:

 • opiekunowie szkolnych kół PTTK,
 • osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
 • młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca - do ukończenia 26 roku życia,
 • żołnierze niezawodowi,
 • emeryci, renciści i inwalidzi,
 • bezrobotni.

Zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej są członkowie Honorowi PTTK oraz młodzież z domów dziecka, zakładów opiekuńczych, szkół specjalnych.

Wpisowe do PTTK jest opłatą jednorazową wnoszoną przy składaniu deklaracji członka PTTK. W kwocie tej kryje się również opłata za legitymację PTTK (w wysokości 2 zł). Obecnie wpisowe wynosi:

 • 10 zł dla osoby opłacającej składkę normalną,
 • 6 zł dla osoby opłacającej składkę ulgową (z wyjątkiem uczniów),
 • 3 zł dla uczniów do poziomu szkoły ponad gimnazjalnej włącznie.

Opłacenie rocznych podstawowych składek członkowskich udokumentowane jest wklejeniem na odwrocie legitymacji członka PTTK znaczka wydanego przez ZG PTTK.

Władzami Naczelnymi PTTK są:

 1. WALNY ZJAZD
 2. ZARZĄD GŁÓWNY
 3. GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
 4. GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI

Władze PTTK pochodzą z wyboru, a ich kadencja trwa cztery lata.

Siedzibą Władz Naczelnych jest Warszawa.

13:19, jackfisher , PTTK
Link Dodaj komentarz »

KOŁO PRZEWODNIKÓW PTTK W ŁOWICZU

Już od 1908 r. daje się zauważyć na terenie naszego miasta i regionu zainteresowanie ruchem turystycznym. Wzrosło ono jeszcze bardziej, kiedy staraniem Anieli Chmielińskiej – założycielki łowickiego Muzeum Etnograficznego, powstał w Łowiczu oddział PTK, który od razu rozpoczął swoją działalność z nastawieniem na tzw. dziś „obsługę ruchu turystycznego.”

W tym czasie istniało już Muzeum Historyczne Władysława Tarczyńskiego. W obydwu tych muzeach uczestnicy wycieczek krajoznawczych mieli możliwość zaznajomienia się na miejscu z przejawami wrodzonej i oryginalnej sztuki ludowej Księżaków, jak również z historią Księstwa Łowickiego, bowiem właściciele muzeów udzielali objaśnień i informacji. Możemy uznać zatem Anielę Chmielińską i Władysława Tarczyńskiego  za prekursorów dzisiejszych przewodników w Łowiczu. Takimi prekursorami przewodników w późniejszym czasie , przed II Wojna Światową i po jej zakończeniu, byli tak znakomici obywatele naszego miasta jak: Tadeusz Gumiński, dr Jan Wegner, Maurycy Klimecki, Helena Dietrichowi, Zygmunt i Zdzisław Pągowscy i inni.

Po II Wojnie Światowej, w trzy lata po powstaniu PTTK w Polsce, w 1953 roku wznowiono działalność Łowickiego Oddziału PTTK.

Organizatorem I kursu był Zarząd PTTK z ramienia Miejskiej rady Narodowej – Maurycy Klimecki. Uczestnicy zdawali egzamin przed znakomita komisją w składzie : prof. Bronisław Szwalń, dr Jan Wegner i Maurycy Klimecki. Po zakończeniu tego kursu na uroczystości wręczenia legitymacji „świeżo upieczonym” przewodnikom po Łowiczu i Ziemi Łowickiej w dniu 5 lutego powołano KOŁO PRZEWODNIKÓW przy Oddziale w Łowiczu. Odtąd koło może poszczycić się nieprzerwana działalnością, chociaż o jego powstaniu oficjalnie jeszcze się nie mówiło. W chwili powstania Koło przewodników liczyło 11 członków, z tego tylko 7 czynnych. Tych 7 przewodników w 1962 roku oprowadziło 39 wycieczek. Takie były początki. Niewiele się zmieniło w roku następnym. Sytuację zmieniło zorganizowanie kolejnego kursu dla przewodnickiego w 1964 roku. Kadra przewodnicka wzmocniła się o kolejne 12 osób. 15 września 1964 roku oficjalnie ukonstytuował się Zarząd Koła przewodników. Powołano również Komisje Rewizyjna i Sąd Koleżeński. W 35-letnim istnieniu Koła Przewodników, kolejnymi prezesami Zarządu byli: Krystyna Górecka, Danuta Zabrzewska – Jażdżyk, Eugeniusz Salamończyk, Jadwiga Rolewska. W tym czasie daje się zauważyć wzrost zainteresowania Łowiczem i regionem łowickim. Wzrosło zapotrzebowanie na fachową obsługę wycieczek. Świadczy o tym choćby fakt, iż 1964 roku 20 przewodników obsłużyło już 46 wycieczek. Z roku na rok liczby te zmieniają się co ilustruje niniejsza tabela.

Rok

Liczba przewodników

Liczba obsłużonych wycieczek

1962

11

39

1964

20

46

1968

30

205

1972

19

455

1974

35

600

1988

-

750

1997

53

233

 Czynni przewodnicy przewyższali swoje kwalifikacje, poszerzając swoje uprawnienia na teren całego byłego woj. Łódzkiego oraz na teren byłego woj. Warszawskiego na trasie: Sochaczew – Chodaków – Brochów – Żelazowa Wola. Wielu przewodników  zdobyło uprawnienia przewodnickie I i II klasy. Każdego roku przed sezonem turystycznym kolo organizuje wycieczki szkoleniowe odwiedzając najatrakcyjniejsze pod względem krajoznawczym  miejscowości naszego regionu i  sąsiadujące z nimi ( Nieborów, Arkadię, Żelazową Wolę, Oporów, Krośniewice, Kutno, Łęczycę) Organizowane są wycieczki służące pogłębianiu wiedzy i poznaniu woj. Skierniewickiego. Celem wyjazdów bywają także i dalsze miejscowości naszego kraju (Białowieża, Wrocław) Przewodnicy uczestniczą w różnego rodzaju rajdach turystycznych, uprawiają turystykę kwalifikowaną: piesza, rowerową, górską, narciarską. Wyjazdy służą nie tylko lepszemu poznaniu kraju, ale także ułatwiają nawiązywanie więzi z przewodnikami innych kół oraz kształtowaniu koleżeńskiej atmosfery w Kole. Współpraca połączona z wymiana doświadczeń z kołami przewodnickimi z innych miast naszego regionu i innych województw np. Malborka, Rzeszowa, Opola, Wrocławia, Kościana, Krakowa, Pabianic i innych to także forma doskonalenia się, zdobywania i pogłębiania wiedzy wypróbowana przez naszych przewodników. W ramach szkoleń przewodnicy łowiccy wzięli udział w kilku wyjazdach zagranicznych. Byli na terenach dawnego ZSRR, na Litwie, Łotwie, w Estonii, Austrii i Słowacji.

W okresie jesienno – zimowym , na organizowanych comiesięcznie systematycznie zebraniach  odbywają się odczyty pogłębiające wiedzę historyczną naszych przewodników, a tycząca się niekiedy nie tylko naszego regionu ale i kraju oraz prelekcje  z zakresu historii sztuki, przyrody, architektury, archeologii etnografii itp. W celach szkoleniowych Koło organizowało wycieczki do zakładów pracy, zwłaszcza nowopowstałych.  Członkowie Koła byli i SA słuchaczami prelekcji organizowanych przez inne instytucje i organizacje społeczne tj. Miejską Bibliotekę, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum, Towarzystwo Przyjaciół Łowicza i Ziemi Łowickiej, Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Łowicki Klub Katolicki. Samo Koło przewodników organizowało i organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi, autorami książek dotyczących regionu i historykami naszego miasta i regionu. (z Hanna Muszyńską–Hoffmanową, doc. dr Janem Wegnerem, ks. dr Zbigniewem Skiełczyńksim, prof. Stanisławem Lorencem, Anną i Henrykiem Świątkowskim, płk Szacherskim – uczestnikiem walk nad Bzurą. W Kole, organizowane są również tradycyjne spotkania opłatkowe. Wielu przewodników uczestniczy corocznie w organizowanej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Przewodników do Częstochowy.

Nasi przewodnicy obsłużyli społecznie wiele wycieczek, zjazdów, zlotów i rajdów. Duża popularnością cieszyły się tzw. „niedzielne spacery”, podczas których przewodnicy zapoznawali mieszkańców Łowicza nie tylko z historią ale i z teraźniejszością miasta Łowicza. Uczestniczyli w akcji „Zamość”, wnieśli swój wkład w budowę Zamku Królewskiego w Warszawie, nieśli pomoc powodzianom. Członkowie łowickiego Koła Przewodników biorą zawsze udział w uroczystościach państwowych i kościelnych.(obchody Bożego Ciała, Św. Wiktorii, 11 listopada, Dzień Papieski). Uczestniczyli w obchodach rocznic okazjonalnych ( 100lecie państwa polskiego, 870 lecie Miasta Łowicza, Dni Łowicza, Jarmark Łowicki). Niektórzy z członków koła uczestniczyli w konkursach krasomówczych odbywających się na zamku w Gołubiu – Dobrzyniu, które są wspaniała szkoła kultywowania piękna tradycji języka polskiego. (Alicja Soja, Eligiusz Pietrucha)

Z chwilą powstania w 1975 roku województwa skierniewickiego, Zarząd Wojewódzkiego Oddziału PTTK w Skierniewicach ustanowili lokalizację Wojewódzkiej Komisji Przewodnickiej w Łowicz, a w jej skąd weszli członkowie łowickiego koła: Eligiusz Pietrucha – przewodniczący, Elżbieta Dłużewska, Alicja Soja, Tadeusz Kolasiński i Kazimierz Kukuć. Wiele osób z spośród członków łowickiego Koła przewodników, które zdobyły uprawnienia przewodnickie, nigdy nie podjęło się oprowadzania choćby jednej wycieczki, niektórzy z nich jednak nadal utrzymują kontakt z Kołem. Wielu zmieniło miejsce zamieszkania lub wycofało się z tej pracy ze względu na wiek, wielu już odeszło na wieczny spoczynek. Wszyscy ci którzy się ostali zawsze z ogromnym poświeceniem i zaangażowaniem wcielają się w role przewodników  i starają się turystom – przybyszom spoza Łowicza , a także samym łowiczanom powiedzieć jak najwięcej o bogatej historii Łowicza i jego okolicy.

środa, 28 października 2009
100 lat PTTK w Łowiczu

Mszą świętą w kościele ojców pijarów rozpoczęły się w sobotę 10 maja uroczystości 100-lecia istnienia w Łowiczu Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego. Rocznica ta jest okazją do sięgnięcia w przeszłość, zerknięcia na teraźniejszość i dotknięcia problemów piętrzących się dziś przed łowickim odziałem PTTK.

Tuż po mszy świętej złożono kwiaty pod pamiątkową tablicą wmurowaną 10 lat temu, na 90 - lecie łowickiego PTTK. Następnie uroczystości przeniosły się do łowickiej muszli koncertowej. Właśnie tam wielu przewodników wyróżnionych zostało srebrnym i złotym odznaczeniem PTTK. 12 z nich otrzymało tytuł Zasłużony dla PTTK. Łowickie starostwo obdarowało 20 działaczy nagrodami rzeczowymi.

Stuletnią historię PTTK w Łowiczu przedstawił podczas uroczystości prezes oddziału Janusz Dyl.

Łowicki oddział PTK powstał z inicjatywy Aleksandra Jankowskiego jako piąty na prowincji, w 17 miesięcy po zatwierdzeniu w Warszawskim Urzędzie Gubernialnym statutu i nazwy Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Łowicki oddział organizowali znani działacze społeczni oświatowi tacy jak Romuald Oczykowski, Władysław Tarczyński, Aniela Chmielińska, Karol Rybacki. PTK przyczyniło się do budzenia ducha narodowego, przez poznawanie ojczystej przyrody i dziejów.

 

Redaktor, dyrektor, ksiądz i inni

W 1910 roku oddział zrzeszał 86 członków. Przewodniczącym zarządu oddziału był Karol Rybacki, w oddziale działało siedem sekcji: odczytowa, biblioteczna, wydawnicza, fotograficzna, wycieczkowa, muzealna i popularyzacji krajoznawstwa. Łowicki Oddział PTK obejmował swoim zasięgiem także tereny Kutna, Skierniewic i Sannik.

W 1911 roku skład zarządu tworzą: prezes Andrzej Dąbrowski, oraz Aniela Chmielińska i ksiądz kanonik Niemira, proboszcz parafii św. Ducha. W tym czasie Karol Rybacki drukuje we własnej drukami tygodnik "Łowiczanin", w którym znajdują się informacje o działalności oddziału.

W 1913 roku na pierwszym posiedzeniu zarządu oddziału na prezesa zostaje wybrany Kazimierz Kiślański - dyrektor fabryki chemicznej w Łowiczu. Zastępcami pozostają Aniela Chmielińska i ksiądz kanonik Niemira.

W czasie pierwszej wojny światowej nastąpiła przerwa w działalności oddziału, która trwała do roku 1926. W tym to roku z inicjatywy starosty łowickiego zostaje powołany nowy Zarząd Oddziału PTK w Łowiczu z prezesem Aleksandrem Blhum- Kwiatkowskim. Oddział zajmował się głównie turystyką, wznowione zostały wycieczki dla mieszkańców na terenie Łowicza i okolic. Oddział PTK wydaje w opracowaniu prezesa książkę "Przewodnik po Łowiczu i okolicach" która służyła licznie przybywającym wtedy do Łowicza turystom.

15 listopada 1931 roku otwarte zostało Muzeum Polskiego Towarzystwa Turystycznego w Łowiczu. Wówczas pod opieką PTK znajdowały się w budynku nr.17 na Rynku Starego Miasta w Łowiczu dwa muzea - Muzeum Historyczne i Etnograficzne. Z inicjatywy nauczyciela Władysława Stanio, członka PTK, powstaje w Łowiczu ogród ogólnoszkolny dla celów dydaktycznych przy Szkole nr 2.

W roku 1935 powstaje Związek Propagandy Turystyki Ziemi Łowickiej, który skupia miejscowe środowiska zainteresowane rozwojem turystyki. Zasługą Maurycego Klimeckiego, pracownika magistratu i członka zarządu oddziału, było organizowanie co roku "Dni Łowicza" z wystawą sztuki ludowej, połączonej ze sprzedażą wyrobów rękodzielniczych. Na łamach miesięcznika "Ziemia" organu PTK zostaje wydany zeszyt monograficzny z okazji 800-lecia Łowicza poświęcony przeszłości miasta.

W czasie trwania wojny oraz podczas okupacji niemieckiej działalność Polskiego Towarzystwa Turystycznego zostaje zawieszona. Dzięki działaczom przedwojennym, a szczególnie prezesowi Blum-Kwiatkowskiemu, towarzystwo reaktywowano 16 marca 1946 roku i działało ono do roku 1950, kiedy to zostało rozwiązane przez władze komunistyczne.

 

Powojenne wzloty i upadki

Dalsza historia oddziału toczy się od 16 grudnia 1953 roku. W wyborach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego pierwszym prezesem oddziału po zalegalizowaniu zostaje wybrany Wincenty Kazimierczak. Otwarcie muzeum historycznego im. Władysława Tarczyńskiego i muzeum etnograficznego im. Anieli Chmielińskiej powoduje napływ turystów do Łowicza. Wycieczki przewodnicy, działacze PTTK oprowadzają nieodpłatnie. - Szczególnie w tym czasie należałoby wspomnieć prezesa oddziału nauczyciela z zawodu pana Teofila Jankowskiego, który osobiście oprowadzał wycieczki po Łowiczu i okolicach - podkreślił w swoim sobotnim wystąpieniu Janusz Dyl.

Przy Oddziale PTTK powstawały sekcje, koła i kluby takie jak: sekcja narciarska, motorowa, kolarska, wycieczkowa, ochrony zabytków i kajakowa.

- Przez cały okres funkcjonowania PTK i PTTK istniały koła i kluby które miały swoje wzloty i upadki. Należałoby tu wymienić sekcję Muzealną im. Anieli Chmielińskiej, kluby Delta i Watra, klub Płetwonurków, koło szkolne w Domaniewicach czy koło przy Zakładach Przemysłu Owocowo - Warzywnego. Koło przy ZPOW działało aktywnie prawie 40 lat dzięki zaangażowaniu prezesa Bolesława Ruczajskiego i Ryszarda Kolarego. Ci dwaj działacze byli czynnymi organizatorami m. in. rajdów górskich i nizinnych. Koło Przewodników aktywnie działa od roku 1962 do dnia dzisiejszego. Dzięki przewodnikom działającym w oddziale, rzesze osób poznają walory turystyczne Łowicza i okolic.

W 1996 roku dzięki licznym sponsorom i dużym zaangażowaniu przewodnika Jagody Lendzion, został uszyty i wyhaftowany przez siostry bernardynki sztandar przewodników i Łowickiego Oddziału PTK-PTTK. W 1998 roku została odsłonięta tablica pamiątkowa" W HOŁDZIE TWÓRCOM I DZIAŁACZOM PTK - PTTK " na ścianie budynku, w którym mieściła się siedziba oddziału.

W roku 1987 przewodnicy - kolarze utworzyli Klub Turystyki Kolarskiej "Szprycha". Klub przy dużej aktywności Adama Szamańskiego i Eligiusza Pietruchy stawia na turystykę rowerową Działacze ci organizują rajdy rowerowe w Polsce i za granicą. Wędrowali m. in. po Finlandii, Norwegii, Dani, Ukrainie, Litwie, Szwecji. W każdą niedzielę wyjeżdżają na kilkudziesięciokilometrowe rajdy, zwiedzając piękne okolice Ziemi Łowickiej. Organizują też stałe imprezy turystyczne takie jak ;Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego z mszą św. przy pomniku powstańców w Mogiłach nieopodal Bolimowa, Rajd Szlakiem Cichociemnych do pomnika w Czatolinie, Rajd Szlakiem Bitwy Nad Bzurą, Rajd na powitanie wiosny z nieodzownym topieniem marzanny, wreszcie Święto Roweru.

Obecnie Oddział PTTK w Łowiczu zrzesza 156 członków w kołach: Przewodników 30 w tym czynnych 8, w kole Szprycha 30, kole Terenowym 26, kole przy Szkole Podstawowej nr 2 25, przy Gimnazjum nr 2 - 45. Siedziba Oddziału znajduje się w miejskim ratuszu.

Tak wygląda dzień obecny łowickiego oddziału PTTK? Najmłodszy z przewodników ma 27 lat, jednak w przeważającej większości członkowie oddziału to emeryci. - Optymizmem na przyszłość nastraja nas - mówi Eligiusz Pietrucha - istnienie dwóch kół szkolnych PTTK: w SP 2, prowadzonego przez Jolantę Gajek i w Gimnazjum nr 2 prowadzonego przez Grażynę Dubiel.

 

Drogie kursy na przewodników zniechęcają kandydatów

Działacze nie ukrywają jednak, iż cierpią z powodu zbyt małego zainteresowania młodzieży. - Świat staje na głowie. Dziś młodym ludziom wystarcza obsługa pilota od telewizora i myszy komputera - mówi Eligiusz Pietrucha. Inni przewodnicy dodają, że zmieniły się czasy i dziś młodzież ma inne zainteresowania. Młodzi ludzie, którzy mogliby zostać przewodnikami, muszą pilnować tego z czego mają chleb - pracy zawodowej.

Do tego dochodzi jeszcze zmiana przepisów dotyczących organizacji kursów na przewodników. Po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej kurs przewodnicki obejmuje 240 godzin, kończy się egzaminem i prowadzony być musi przez nauczycieli akademickich. Koszt takiego kursu to około 1000 zł, aby go zorganizować, musi być przynajmniej 15 chętnych.

Ostatni kurs przewodnicki odbył się 10 lat temu. Przed czterema laty noszono sie z zamiarem zorganizowania kolejnego - zgłosiło się 58 chętnych. Tyle, że kiedy usłyszeli że kurs kosztować będzie 1000 zł, zostało 9 osób, a potrzeba przynajmniej 15. - W ten sposób nasze środowisko przewodnickie się starzeje i nie ma młodych ludzi na wymianę - mówi Pietrucha. - Tym bardziej, że nie możemy po takim kursie zagwarantować stałej pracy - dodaje. A zauważyć trzeba, że w minionym roku łowiccy przewodnicy obsłużyli 150 wycieczek.

Wojciech Czubatka

Źródło: Nowy Łowiczanin

15:54, jackfisher
Link Dodaj komentarz »